ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2023

ಅರಿವು

ಮೊದಲು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಶಕ್ತಿಬೇಕು
ನಿಜವ ಅರಿಯಲು..
ವಾಸ್ತವ ನೋಡಲು

ಅಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದೆ ಯುಕ್ತಿಬೇಕು
ಜಗವ ಮೆಚ್ಚಲು
ಸುಖವ ಗಳಿಸಲು

ಇಂದು ಕಂಡೆನು ಉಚಿತವೆಲ್ಲವೂ
ಜಗವು ಕಣ್ಣೆದಿರು
ಸುಖವು ದಿನಹರಿವು

ಈಗ ತಿಳಿದೆನು ಶಕ್ತಿಬೇಕು
ನಿಜವ ಒಪ್ಪಲು
ವಾಸ್ತವ ಭರಿಸಲು

ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಸಿರೆ
ಯುಕ್ತಿಯ ಬಂಧವು
ಮುಕ್ತಿಯ ಪಾಶವು

ಮುಂದೆಂದೂ ಹಿಂತಿರುಗಲಾರೆನು
ಅಜ್ಞಾನದ ಮುಗ್ಧತೆಗೆ
ಅಸತ್ಯದ ಭರವಸೆಗೆ


ತಿಳಿದಾಯಿತು
ಅರಿತಾಯಿತು
ಮುಂದೊಡಲು ಶಕ್ತಿ ಗಳಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ!

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

sunaath ಹೇಳಿದರು...

ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನವಾಯಿತಲ್ಲ!