ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2010

ಮೌನಾಗ್ನಿ

ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಸುವಾಸನೆ ಬೀರಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ನೀಳ ಕೇಶ ರಾಶಿಯಂತೆ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಕಮಲದ ಕಂಗಳಂತೆ
ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಅರಳಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಹವಳದ ತುಟಿಗಳಂತೆ

ಅಮೃತಶಿಲೆಯು ನುಣುಪಾಗಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಸುಕೋಮಲ ಕೆನ್ನೆಯಂತೆ
ನವಿಲುಗಳು ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ವೈಯಾರದ ನಡಿಗೆಯಂತೆ
ಹಕ್ಕಿಯ ಕಲರವ ಇಂಪಾಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದಿನಂತೆ

ಹರಿವ ನೀರು ಜುಳು ಜುಳು ನಾದ ಹೊರಡಿಸಲಿಲ್ಲ
ನೀನು ಗುನುಗುನಿಸುವ ಮಧುರ ಮಾತಿನಂತೆ
ಜೇನು ಕೂಡ ಸಿಹಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಅಧರ ಸ್ಫುರಿಸಿ ನೀಡಿದಂತೆ
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವು ಕಾವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಬಿಗಿದಪ್ಪುಗೆಯು ಕಾವೇರಿಸಿದಂತೆ

ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಂಕಿ ಕೂಡ ಸುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ
ಈ ನಿನ್ನ ಮೌನ ನನ್ನ ಸುಡುತ್ತಿರುವಂತೆ